Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Bonsai trụ sở Cảng vụ cảng hàng không Vũng tàu

Bonsai trụ sở Cảng vụ cảng hàng không Vũng tàu

Chủ đầu tư: Ban quản lý Cảng hàng không Vũng tàu
Địa chỉ: Đường 30/4 F8 Tp. Vũng tàu
Chủ trì thiết kế: Ths.Kts Lê Anh Tuấn
Công ty thiết kế: www.modarc.vn
Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Mẫu 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét